Manual Sbuywebsite.com
 
แบบฟอร์ม (Data Form)
ภาพรวม
ใช้สร้างแบบฟอร์มรับข้อมูลจากผู้เข้าชมเว็ปไซต์ สามารถสร้างได้ตามความต้องการ

ตัวอย่าง แบบฟอร์ม
ชื่อ-นามสกุล :
Email :
สนใจรับข่าวจากทางเว็บ :
 
 


คลิก เพื่อดูตัวอย่างของ Data Type 

การตั้งค่า ขนาด / สี ตัวอักษร

1.เลือก  Font Setting2. Text Font : ชนิดของตัวอักษร

    Text Size :  ขนาตัวอักษร

    Text Color : สีตัวอักษร
กลับไปหน้าก่อนนี้
Copyright © 2014   sbuywebsite.com   All rights reserved.
 
เว็บสำเร็จรูป
×