Manual Sbuywebsite.com
 
อัลบั้มรูปภาพ (Image Gallery)
* Image Gallery แบบ 2 อยู่ด้านล่าง*

ภาพรวม
ใช้แสดงกลุ่มของรูปภาพ

การสร้างฟังก์ชั่นอัลบั้มรูปภาพ(Image Gallery)


1. ไปที่หน้าที่ต้องการสร้างอัลบั้มรูปภาพ

2. มาที่เมนู Edit Layout 
    


3.กดสร้างฟังก์ชั่นเมนูที่  Add Module >> Image Gallery
 ( ลำดับที่ 6 )

การเลือกรูปใส่อัลบั้มรูปภาพ
4. มาที่เมนู Edit Content 

5.เลือก  Add Image เพื่อเข้าไปเลือกรูปภาพที่ต้องการใส่อัลบั้ม

 Add Image

 Menus

 Delete
6. เลือก No link >>

    คลิก Select เพื่อเข้าไปเลือกรูปภาพที่ต้องการ

7. กด Save ทุกครั้งก่อนออกจากฟังก์ชั่น

การอัพโหลดรูปเพื่อใส่อัลบั้ม


หากต้องการไม่มี สามารถอัพโหลดรูปภาพเข้าเว็บ 
โดยให้คลิกที่ Upload

8. เลือก Upload เพื่อเลือกรูปจากคอมพิวเตอร์ 
  
8.1 เลือกไฟล์

8.2 จากนั้นกด Upload ด้านล่าง เพื่ออัพไฟล์เข้าเว็บ

9. กด Your Img เพื่อเข้าไปเลือกรูปที่เราได้อัพโหลดเข้าไปล่าสุด


การทำรูปภาพลิ้งค์ไปหน้าต่างๆบนเว็บไซต์

การ link รูปภาพ ภายในเว็บ

1. เลือก Internal 

2. Page : เลือกหน้าที่ต้องการลิงค์ไป

การทำรูปภาพลิ้งค์ไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น


1. เลือก External

     Target : Self  คือ เปิดหน้าเว็บ โดยใช้หน้าต่างเดิม

                    Blank  คือ เปิดหน้าเว็บ โดยใช้หน้าต่างใหม่

2.Link : ให้ใส่ลิงค์เว็บที่เราต้องการเชื่อมโยงไปที่อื่น

3.Image : ให้เลือกรูปที่ต้องการทำเป็นภาพลิงค์

4.กด Save ทุกครั้งก่อนออกจากฟังก์ชั่น

การแก้ไข้ และ ลบ รูปภาพ


1. การแก้ไข หรือ ลบฟังก์ชั่น ต้องมาที่ โหมด Edit Content  

2.หากต้องการแก้ไขรุปภาพ ให้ คลิก  Menus เพื่อแก้ไข1. หากต้องการแก้ไข ให้คลิกที่ Edit

2.หากต้องการลบรูปภาพให้ คลิก ถังขยะ เพื่อลบ Delete

อัลบั้มรูปภาพแบบ 2 (Image Gallery 2)
ภาพรวม
ใช้แสดงกลุ่มของรูปภาพแบบที่ 2

1. ไปที่หน้าที่ต้องการสร้างอัลบั้มรูปภาพ

2. มาที่เมนู Edit Layout 
    

3. เลือก Module Group เป็น Image 

4. แล้วกด Go


5. เลือก Image Gallery 2 คลิกที่ Action เพื่อติดตั้ง
6. การเพิ่ม , แก้ไข , หรือลบ ให้ เข้า โหมด Edit Content

 Delete ลบรูปภาพ

 Add Image เพิ่มรูปภาพที่ต้องการให้แสดง

 Menus แก้ไข หรือเรียงลำดับรูปภาพ

 Image Gallery Property การตั้งค่ารูปาภาพ ให้แสดงแถวละกี่ภาพ


หากต้องการไม่มี สามารถอัพโหลดรูปภาพเข้าเว็บ 
โดยให้คลิกที่ Upload

8. เลือก Upload เพื่อเลือกรูปจากคอมพิวเตอร์ 
  
8.1 เลือกไฟล์

8.2 จากนั้นกด Upload ด้านล่าง เพื่ออัพไฟล์เข้าเว็บ

9. กด Your Img เพื่อเข้าไปเลือกรูปที่เราได้อัพโหลดเข้าไปล่าสุด
กลับไปหน้าก่อนนี้
Copyright © 2014   sbuywebsite.com   All rights reserved.
 
เว็บสำเร็จรูป
×