Manual Sbuywebsite.com
 
 
 
 

ตัวอย่าง Layout แต่ละแบบ

 • Layout แบบแถบเดียว  
 • Layout 2 Location สำหรับแบ่งหน้าเว็บออกเป็น 2 ช่อง  

ตัวอย่างที่ 1 ตั้งไว้ที่ 25% จะเห็นว่า Layout ทางด้านซ้ายมีขนาดเล็กกว่าด้านขวา

ตัวอย่างที่ 2 ตั้งไว้ที่ 80% จะเห็นว่า Layout ทางด้านขวามีขนาดเล็กกว่าด้านซ้าย

 • Layout (Free Position) สำหรับการใส่เนื้อหาจัดวางตรงหน้าเว็บได้อย่างอิสระ  

การตั้งค่า
 1. เมื่อลากไอคอนลงมาให้ตั้งค่าความสูงของช่อง Layout โดยการคลิก ที่ไอคอนรูปบ้านสีน้ำเงิน (Property)
 2. จะปรากฏหน้าต่าง Pages Property ให้ตั้งค่าความสูง Height (px) ตามความต้องการแล้วกด Save


        3. เพิ่มฟังก์ชั่นที่ต้องการ (ตัวอย่างเลือกใช้ Image) ลงใน Layout (Free Position)
        4. เลือก Edit Content
        5. เลือกไอค่อน ลูกศรสีเขียว (Position) เพื่อเลือกจัดตำแหน่งตามความต้องการ
 • Left ชิดซ้าย
 • Right ชิดขวา
 • Manual กำหนดค่าเอง*** ในกรณีเลือกเป็น Manual การเคลื่อนย้ายตำแหน่งสามารถทำได้โดยการเลือกไอค่อน
ลูกศรสีแดง
 • Delimiters ใช้สำหรับเป็นตัวคั่น เว้นช่องว่างระหว่าง Layout   
 • Layout 3 Location สำหรับแบ่งหน้าเว็บออกเป็น 3 ช่อง   
 • Layout 4 Location สำหรับแบ่งหน้าเว็บออกเป็น 4 ช่อง   
 • Layout 5 Location สำหรับแบ่งหน้าเว็บออกเป็น 5 ช่อง   
กลับไปหน้าก่อนนี้
Copyright © 2014-2019   sbuywebsite.com   All rights reserved.
 
เว็บสำเร็จรูป
×