Manual Sbuywebsite.com
 
เนื้อหา รายละเอียด (Content HTML)
ภาพรวม
ใช้แสดงเนื้อหาที่ต้องการกรอก สามารถจัดข้อความและใส่ HTML ทั่วไปได้
ตัวอย่าง ข้อความ

การเพิ่มส่วนของข้อความใหม่

1. คลิกเลือกหน้าเพจ >> EDIT LAYOUT

2. จากนั้น คลิกเลือก >> Add Module


3.จากนั้น คลิกเลือกหัวข้อที่ 2 >> Content HTML >> กด Action


4. กลับไปที่หน้า >> EDIT CONTENT

5. คลิกเลือก >> Property เพื่อเข้าไปใส่เนื้อหา ข้อความต่างๆ

    *หากต้องการแก้ไขข้อความให้คลิก  Property อีกครั้ง

จะปรากฎรูปแบบดังภาพ สามารถใส่ข้อความ หรือรูปภาพได้ตามต้องการ

 Insert Image  สำหรับ ใส่รูปภาพ

 Create link สำหรับ ใส่ link เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ต้องการ

 Fore Color สำหรับ เปลี่ยนสีตัวอักษร
กลับไปหน้าก่อนนี้
Copyright © 2014   sbuywebsite.com   All rights reserved.
 
เว็บสำเร็จรูป
×