Manual Sbuywebsite.com
 
การใส่ Google Map

การนำ link แผนที่ จาก Google มาใส่ 

1.ค้นหาสถานที่ โดยเข้า https://maps.google.com/ 

2.หากสถานที่ ที่เราค้นหามีอยู่แล้วให้ ให้ทำขึ้นตอนที่ 3 ต่อได้เลยค่ะ

    หากไม่มี ดูวิธี ปักหมุดบนแผนที่ คลิก

3. คลิก Link เพื่อขอโค้ดของสถานที่นั้น


4. ให้ Copy โค้ด ที่ช่อง 
Paste HTML to embed in website
หลังจากเรา Copy โค้แล้ว ให้กลับมาที่หน้าเว็บไซต์ที่ต้องการวางแผนที่

5. คลิก  EDIT CONTENT เพื่อเข้าโหมดแก้ไข

6. คลิก  Property เพื่อ ใส่ HTML


7. คลิกโหมด HTML เพื่อเข้าสู้หน้าการวางโค้ด


8. Paste (Ctrl+v)  โค้ดที่เราได้ Copy จาก Google Maps 

9.กด Text กลับเพื่อดูรูปแบบการแสดงของโค้ดที่เราวางไป กด Save ทุกครั้งก่อน ออกโหมดการแก้ไข


Google Maps ที่แสดงในหน้าเว็บของเรา
กลับไปหน้าก่อนนี้
Copyright © 2014   sbuywebsite.com   All rights reserved.
 
เว็บสำเร็จรูป
×