Manual Sbuywebsite.com
 
ยกตัวอย่าง

สินค้า เสื้อขนาด size S  ราคา 200 แต่ถ้าขนาด size XL  ราคา 300 ก็จะเป็นตัวเลือกเอาไว้ให้ลูกค้าเลือก
วิธีการทำ Add Item Price อันนี้จะโชว์แบบติ๊กเลื่อนลงเพื่อดูราคา และราคาจะโชว์ใต้รูปของสินค้า


  1. เลือก Add Item Price 
            *** ตัวอย่างมี 2 ราคาก็คลิกมา 2 ครั้ง (ต้องกดมาให้ครบตามจำนวนราคาก่อนค่อยใส่รายละเอียด)     2. ใส่รายละเอียดสินค้า

การแสดงผล


  1. เลือก Add Item Price 


        2. กด Add Item Price ตัวอย่างมี 2 ราคาก็คลิกมา 2 ครั้ง (ต้องกดมาให้ครบตามจำนวนราคาก่อนค่อยใส่รายละเอียด)

        *** Name Option Group : ใส่รายละเอียด เช่น กรุณาเลือกสี กรุณาระบุขนาด


        3. ใส่รายละเอียด

        4. กด save จะได้ดังภาพ ลูกค้าจะสามารถเห็นตัวเลือกนี้ได้ จากการคลิกเข้ามาดูรายละเอียดสินค้า เป็นรูปแบบให้ติ๊กเลือก
กลับไปหน้าก่อนนี้
Copyright © 2014-2019   sbuywebsite.com   All rights reserved.
 
เว็บสำเร็จรูป
×