Manual Sbuywebsite.com
 
เมนูรูปภาพแบบ 2 (Menu Image 2)
ภาพรวม
ใช้แสดงเมนู โดยสร้างเมนูจากรูปภาพที่กรอก สามารถมีเมนูได้เยอะ เนื่องจากมีตัวแบ่งการแสดง

ตัวอย่าง เมนู Menu Image2
Back  
Next
การใส่เมนูรูปภาพ วิธีที่ 1

1. ไปที่หน้าที่ต้องการสร้างเมนู

2. มาที่เมนู Edit Layout 
    กดสร้างฟังก์ชั่นเมนูที่  Add Module >> Menu Image 2

Menu Image 2

*
การใส่เมนูรูปภาพ วิธีที่ 2 การลากวาง

สัญลักษณ์รูปแบบ << Menu Image 2

สามารถคลิกลากวางในพื้นที Layout ที่ต้องการได้

3. กลับไปที่เมนู EDIT CONTENT

4. คลิกเข้าไปที่  Add Menu Image เพื่อใส่เมนูรูปภาพที่คุณต้องการ

การเชื่อมโยงเมนูรูปภาพไปยังหน้าเว็บ

1. คลิกเลือก >> Internal (สำหรับการลิ้งค์เข้าไปหาหน้าเพจภายในเว็บของคุณ)

2. คลิกเลือกฟังค์ชั่นเพจ ที่คุณต้องการให้เมนูรูปภาพนี้เพื่อลิ้งค์เข้าไปหน้าเพจที่ต้องการ

หากต้องการให้ลิ้งค์เข้าไปหน้าของสินค้า

1. คลิกเลือก >> Product 

2. คลิกเลือกฟังค์ชั่น << สินค้า 

3.คลิกเลือก ................  (ชื่อสินค้าที่ต้องการลิงค์เข้าไป)
หากต้องการลิ้งค์ไปที่หน้า web site อื่น

3. คลิกเลือก >> External 

4. ทำการ Copy Code จาก Web site ที่คุณต้องการลิ้งค์ไป มาใส่ช่อง>> Link 

การแก้ไข้ ลบ เมนูรูปภาพ

1. คลิกเลือก >>  Manage Menu Images

 * เป็นตัวจัดลำดับเมนู จัดวาง,บน,ล่าง,ลบ หรือ หากคุณต้องการแก้ไข
2. คลิกเลือกฟังค์ชั่น <<  Edit Item << เพื่อเข้าไปตั้งค่า หรือ ทำการแก้ไขเมนูรูปภาพ
     Delete หากต้องการลบ

      Up  
หากต้องปรับเมนูให้ลำดับให้ขึ้นไปอยู๋ลำดับต้นๆ

        Down หากต้องปรับเมนูให้ลำดับลงมา

3. กด<< Save เพื่อทำการบันทึกข้อมูล

<< รูปแบบของเมนูรูปภาพ
กลับไปหน้าก่อนนี้
Copyright © 2014   sbuywebsite.com   All rights reserved.
 
เว็บสำเร็จรูป
×