Manual Sbuywebsite.com
 
รายการสั่งซื้อ Order List

การดูรายละเอียดการสั่งซื้อ

1.กดเลือก Admin Menu ในหมายเลขที่ 1 

2.เลือก Order List ในหมายเลขที่ 2 


3. จากภาพจะแสดงรายการสั่งซื้อจากลูกค้า

  • Order No. คือ เลขที่ใบสั่งซื้อสินค้า
  • Names คือ ชื่อผู้สั่งซื้อ
  • Order  Date คือ วันที่สั่งซื้อสินค้า
  • Status คือ สถานะการสั่งซื้อ
  • Action สามารถคลิกดูข้อมูลผู้สั่งซื้อ ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า


การตั้งค่าสถานะการสั่งซื้อ

Status เราสามารถตั้งสถานะรายการสินค้าได้ โดยเลือก
  • Cancel : ยกเลิกการสั่งซื้อ Order ก็จะหายไป
  • Wait Payment  : รอการชำระ
  • Payment : ชำระเเล้ว
  • Tranfer : จัดส่ง
  • Finish : เสร็จสินการทำรายการ

เมื่อคลิก Action จะปรากฏข้อมูลรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ
กลับไปหน้าก่อนนี้
Copyright © 2014   sbuywebsite.com   All rights reserved.
 
เว็บสำเร็จรูป
×