Manual Sbuywebsite.com
 
เพิ่มหน้าจอ Add Page


อธิบายขั้นตอนตามหมายเลขเลยนะคะ

กดเลือกฟังชั่น Edit Content

1.กดเลือก Admin Manu >>> กดเลือก Add Pages ค่ะ
จากนั้นจะปรากฎหน้าตามรูปค่ะ

2. ตามหมายเลข2 ค่ะ Pages name คือ ไว้ใส่ตั้งชื่อหน้าที่เราต้องการเพิ่มค่ะ

Parrent page คือ ไว้สำหรับเลือกหน้าที่เราต้องการให้ปรากฎค่ะ  โดยปกติจะตั้งเป็นหน้า Template ซึ่งเป็นหน้าว่างสำหรับใส่ข้อมูลใหม่ค่ะ
*สำคัญ* ต้องตั้งเป็น 
Template

Title โดยปกติจะตั้งเป็นชื่อเดียวกันกับ Pages Name ค่ะ

Description คือ ไว้สำหรับใส่ข้อมูลอธิบายเวปไซต์ค่ะ

Keyword คือ ไว้สำหรับใส่เพื่อต้องการให้มีการค้นหาจาก Google ค่ะ


3. ตามหมายเลขที่3 ค่ะ  ไว้สำหรับใส่พื้นหลังเวปไซต์ค่ะ

4. ตามหมายเลขที่4 ค่ะ ไว้สำหรับใส่พื้นหลังเวปไซ์ที่อยู่ในส่วนตรงกลางค่ะ

5. กด Save เมื่อต้องการบันทึกค่ะ
กลับไปหน้าก่อนนี้
Copyright © 2014   sbuywebsite.com   All rights reserved.
 
เว็บสำเร็จรูป
×