Manual Sbuywebsite.com
 
การใส่ VDO จาก Youtube


ภาพรวม
การใส่วีดิโอจาก Youtube  


1. ไปที่ EDIT LAYOUT 

2. คลิกเลือก  Add Module


3. คลิกเลือก Content HTML

เพื่อใช้แสดงเนื้อหาที่ต้องการใส่ข้อมูลต่างๆ


4. กลับไปที่ EDIT CONTENT 

5. คลิกเลือก  Proporty เพื่อไปใส่ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ

6. เลือก กรอบ HTML คลิกแค่ 1 ครั้งเท่านั้น


7. ไปที่หน้าเว็บไซต์ www.youtube.com แล้วเลือก >> แบ่งปัน (แชร์)


7.  คลิกเลือก >> ฝัง 

8. ทำการ Copy โค้ดทั้งหมดไว้


9. จากนั้น Ctrl+v เพื่อทำการ Paste(วาง) Code
    แล้วกด TEXT 1 ครั้ง
การปรับขนาด VDO สามารถปรับขนาดความ กว้าง ความสูง ได้ที่โค้ด HTML ตรง Width (ความกว้าง) / Height (สูง)

10. กด Save บันทึกข้อมูล


11. กลับไปที่ EDIT CONTENT 

12.  คลิกเลือก  Proporty เพื่อทำการแก้ไข เพิ่มเติม ข้อมูล

13. คลิกเลือก  Delete หากต้องการลบ
กลับไปหน้าก่อนนี้
Copyright © 2014-2019   sbuywebsite.com   All rights reserved.
 
เว็บสำเร็จรูป
×