Manual Sbuywebsite.com
 
การตั้งค่าพื้นหลัง และ Header หัวเว็บไซต์
การใส่สี หรือ รูปภาพหัวเว็บไซต์ Header


การใส่สี หรือ รูปภาพพื้นหลังเว็บไซต์

การตั้งค่าพื้นหลัง
การใส่สี หรือ รูปภาพพื้นหลังเว็บไซต์


1. เข้าโหมด EDIT LAYOUT

2. กด  รูปฟันเฟือง เพื่อกำหนดพื้นหลังด้านนอก
     
    และพื้นหลังด้านในค่ะ
3. Back Ground Extranal (พื้นหลังส่วนนอก)

     Back Ground Color = สามารถใส่สีพื้นหลังส่วนนอกตามต้องการค่ะ

     Back Ground Image Repeat All = สามารถใส่เครื่องหมายถูก เพื่อให้ในส่วนของรูปต่อกันค่ะ

     Back Ground Image = สามารถเลือกรูปที่ต้องการเพื่อใส่ในพื้นหลังส่วนนอกค่ะ

4. Back Ground Internal (พื้นหลังส่วนด้านใน)

      Back Ground Color = สามารถใส่สีพื้นหลังด้านในตามที่ต้องการค่ะ

      Back Ground Image Repeat All = สามารถใส่เครื่องหมายถูก เพื่อให้ในส่วนของรูปต่อกันค่ะ

      Back Ground Image = สามารถเลือกรูปที่ต้องการเพื่อใส่ในพื้นหลังส่วนในตามต้องการค่ะ


5. เมื่อทำการปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด Save เพื่อทำการบันทึกค่ะ

กลับไปหน้าก่อนนี้

การใส่สี หรือ รูปภาพหัวเว็บไซต์ Header

1.เข้าโหมด EDIT LAYOUT

2. เลือก  Property ที่ Layout ด้านบน

Box Property

3. Height px : ใส่ความสูงของขนาดรูปที่เราจะใส่ลงเว็บ

Back Ground Image : 
เลือกรูปที่ต้องการ

Back Ground Image : เลือกรูปที่ต้องการ 

4. Save ทุกครั้งก่อนออกฟังก์ชั่น
   
Copyright © 2014   sbuywebsite.com   All rights reserved.
 
เว็บสำเร็จรูป
×